Fijne feestdagen!

Het team van De 3 Koningen wenst iedereen hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.

Ook in 2020 zijn wij uw partner voor het reinigen en onderhouden van uw kas!
Kasdekreiniging
 Uitspuiten van de kas aan de binnenzijde
 Gotenreiniging
 Krijtspuiten

U kunt uiteraard al afspraken inplannen voor volgend seizoen! Bel ons op 06-29071451.

Reportage in Onder Glas!

Een mooie reportage over De 3 Koningen in het vakblad Onder Glas. Barry van Leeuwen: “Wij mochten de binnenkant van de kassen van phalaenopsiskwekerij Opti-flor schoonspuiten. Een meerjarig sierteeltgewas zonder wisseling, waardoor het spuitwerk erg arbeidsintensief is. In een paar weken hebben we op alle afdelingen zowel het glas als de metalen constructiedelen en de condensgoten gereinigd, belangrijk voor een voor een gezond en gelijk gewas.”
Lees hier de complete reportage.

Heeft u interesse? Bel ons op 06-29071451.

Het uitspuitseizoen is begonnen!

Voor de teeltwisseling in de kassen zijn we momenteel met drie teams druk bezig met het uitspuiten van kassen aan de binnenzijde. Met geavanceerde apparatuur zorgt De 3 Koningen B.V. ervoor dat de kas compleet gereinigd wordt!
Eerst wordt de kas ingespoten met een reinigingsmiddel en vervolgens wordt hij met behulp van hydrocarts zorgvuldig afgespoten! Ook de teelgoten worden gereinigd!
Heeft u vragen of interesse bel 06-29071451.

Teeltwisseling

Kennis
Kassen reinigen met fluoride houdende middelen
In de tuinbouw wordt voor de reiniging van glas vaak een glasreiniger op basis van fluoride gebruikt. Fluoride etst het oppervlak van het glas. Enige minuten na applicatie is het geëtste glas met daarop de aanwezige verontreiniging af te spoelen. Het hiervoor beschreven principe van etsing werkt niet op kunststof kasdekmaterialen.

De laatste jaren zijn er steeds meer nieuwe kasdekmaterialen op de markt gekomen. Gehard of diffuus glas en glas met speciale coatings, zoals een anti-reflectiecoating, kunnen niet zonder meer worden gereinigd met fluoride houdende reinigingsmiddelen. Door de etsende werking kan bij het reinigen van deze kasdekmaterialen onherstelbare schade ontstaan. Bij diffuus en gehard glas is het daarom noodzakelijk om voor gebruik van een fluoride houdend reinigingsmiddel eerst een klein stukje van het glas aan beide kanten in te spuiten met het reinigingsmiddel. Na afspoelen en drogen moet het glas beoordeeld worden op eventueel opgetreden schade. Bij twijfel kan het best bij de fabrikant van het glas geïnformeerd worden naar de mogelijkheid tot het reinigen met fluoride houdende producten. Glas met daarop een permanente coating, zoals bijvoorbeeld een anti-reflectiecoating, kan nooit gereinigd worden met fluoride houdende producten. De coating zou hierdoor onherstelbaar beschadigd raken. Ook is het belangrijk om te weten dat fluorhoudende producten niet mogen indrogen op het glas, en dat het glasoppervlak goed wordt afgespoeld met schoon water voordat het reinigingsmiddel is ingedroogd.
Bij het gebruik van fluoride houdende reinigers is dus nadere informatie over het type kasdek noodzakelijk. Ook dient rekening gehouden te worden met het soort gewas dat in de kas wordt geteeld. Bol- en knolgewassen zoals fresia, lelie en yuka zijn namelijk uiterst gevoelig voor fluoride.
Binnen de fluoride houdende middelen zijn er twee typen producten. Reinigers die bestaan uit waterstoffluoride opgelost in water en reinigers op basis van ammoniumbifluoride.

 

Reiniging met waterstoffluoride-oplossingen

Waterstoffluoride is een gas dat wordt opgelost in water. Bij toepassing van het product komt dit gas voor een deel vrij. Gasvormig waterstoffluoride is zeer giftig voor mensen en is uiterst schadelijk voor een aantal gewassen. Op de markt zijn nog steeds een aantal gashoudende producten beschikbaar.
Reiniging met ammoniumbifluoride-oplossinggen

Ammoniumbifluoride is in zijn werking veel milder dan het agressieve waterstoffluoride.

Ammoniumbifluoride is een zout en heeft vrijwel geen dampwerking. Voor zowel gebruiker als voor gewassen in de nabijheid van de kas is ammoniumbifluoride een veiliger alternatief. Mardenkro heeft al jaren een tweetal glasreinigers op de markt die in deze categorie vallen: GS-4 en GS-4 Xtra.
Voor fluoride producten geldt dat er met beschermende kleding moet worden gewerkt en dat de benodigde veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden.

Terug naar overzicht

SZW: Twee derde glastuinbouwbedrijven de fout in

SZW: Twee derde glastuinbouwbedrijven de fout in

In 2014 en begin 2015 inspecteerde de Inspectie SZW ruim 300 groenten- en sierteeltbedrijven. Bij circa twee derde van die bedrijven werden overtredingen vastgesteld. De overtredingen hadden vooral te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, machineveiligheid en de inrichting van de arbeidsplaats. Werkgevers kunnen meer maatregelen nemen om gevaren en risico’s te beperken. In 2015 inspecteert de inspectie SZW opnieuw in de glastuinbouw.

De Inspectie SZW voerde 311 inspecties uit bij groente- en siertelers onder glas (glastuinbouw). Bij 195 van deze bedrijven zijn overtredingen aangetroffen. In totaal gaat het om 409 overtredingen. De werkzaamheden werden 22 keer stilgelegd in verband met ernstig gevaar voor personen (valgevaar of omdat werknemers in aanraking konden komen met bewegende delen van machines). Ook kregen twee bedrijven een boeterapport aangezegd.

Ruim 22% van de overtredingen had te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen. Er werden onvoldoende maatregelen genomen om de risico’s te beperken. Een deel daarvan had betrekking op het niet dragen van huidbedekkende kleding. Er waren 10 overtredingen ten aanzien van de ‘re-entry regeling’ die geldt voor kinderen. Dat houdt in dat kinderen (in de leeftijd van 13 tot en met 15) pas na 14 dagen in of aan het gewas mogen werken nadat gespoten is met gewasbeschermingsmiddelen.

Meer dan een kwart van de overtredingen hadden te maken met het werken op hoogte. Zo ontbraken de juiste veiligheidsvoorzieningen om valgevaar te beperken en werden de mobiele arbeidsmiddelen onvoldoende onderhouden. Ook waren er nog overtredingen ten aanzien van de inrichting van de arbeidsplaats, risico-inventarisatie en de arbeidstijden.

In 2015 wordt de glastuinbouw opnieuw geïnspecteerd. De 195 werkgevers die in 2014 in overtreding waren worden opnieuw gecontroleerd. Bedrijven die opnieuw dezelfde of een soortgelijke overtreding hebben krijgen dan direct een boete. De Inspectie zet in de handhaving in zwaarte toenemende instrumenten in en treedt aldus hard op om er voor te zorgen dat werkgevers op zo kort mogelijke termijn afdoende maatregelen doorvoeren en de ongewenste gedragingen voorkomen c.q. uitbannen. De sinds januari 2013 in werking getreden Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving geldt dan als uitgangspunt.

‘ZZP-er in tomatenkas afgewezen’

‘ZZP-er in tomatenkas afgewezen’

De Rechtbank Den Haag stelt in één zaak dat werkzaamheden op tomatenbedrijven als dieven en draaien in principe niet door zelfstandig ondernemers kunnen worden uitgevoerd.

'ZZP-er in tomatenkas afgewezen'

Het gaat om een man die bij de rechter aanvecht dat zijn VAR-verklaring voor zelfstandige is afgewezen. De rechter heeft daarvoor gekeken naar de aard van de werkzaamheden. Door de opdrachtgever zijn, vanwege virussen en insecten, tot in detail verplichtingen opgelegd. Voor de inrichting van die werkzaamheden bestaat nauwelijks nog enige vrijheid, waardoor er eigenlijk niet van zelfstandigheid gesproken kan worden, stelt de rechter.

Zo dient de man bijvoorbeeld het aantal overeengekomen plantjes binnen een periode van één week te dieven en te draaien, is het hem niet toegestaan kleding te dragen die ook op andere kwekerijen is gedragen, Ook moet hij de materialen van de opdrachtgever gebruiken en investeert hij dus zelf niets en draagt hij geen verantwoordelijkheid voor het eindproduct en daarmee ook geen risico.

De argumenten van de eiser wogen volgens de rechtbank niet zwaar. Dat de man geen ontslagbescherming geniet en vervangen kan worden door andere zzp-ers zijn voor de rechter niet van groot belang. Ook had de man met vier bedrijven afspraken gemaakt om als zzp-er aan de slag te gaan en niet met éen bedrijf.

door Jeroen Verheul

VSR: “Nu schoonmaken van goten voorkomt problemen”

VSR: “Nu schoonmaken van goten voorkomt problemen”

Bij de VSR, Vereniging van Scherm- en Reinigingsbedrijven is veilig werken topprioriteit. Voorzitter Ammerlaan: “De loonwerkers die lid zijn van de VSR stellen veiligheid voorop. Ze overleggen bijvoorbeeld tussentijds met de teler hoe het voor beide partijen beter kan. Bij de meeste telers worden de goten deze weken schoongemaakt, zodat ze klaar zijn voordat er weer gekrijt gaat worden. Het gaat nu nog om de, vaak wat oudere, kassen waar nog wel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Die verdienen extra aandacht om problemen te voorkomen. Soms kunnen onze leden helpen door aan te geven wat de tuinder nog zou kunnen doen om onveilige situaties op de kas op te lossen.”

Stormschade
Alhoewel het winterklimaat tot nu toe redelijk rustig is heeft de storm van de afgelopen maand wel voor schade gezorgd. Diverse leden zijn de kassen op geweest voor opruim- en herstelwerkzaamheden. Met name bij oudere kassen, die destijds nog niet volgens moderne (CASTA) belastingsberekeningen zijn gebouwd, kunnen aanpassingen in servicerails, stevige gootconsoles en een servicedok, een noodzakelijke verbetering zijn.

Veilig werken is gedeelte zorg
De VSR heeft meegewerkt aan de Avag-Arbocatalogus en werkmethodes vastgesteld om het werk op en aan de kas door de loonwerkers veilig te laten verlopen. Veilig werken is echter een gedeelte zorg.  De meest efficiënte situatie voor teler en loonwerker samen, is als de tuinder voor een optimale kasconstructie zorgt en de loonwerker werkveiligheidsmaatregels treft.

Telers en VSR-leden, zie de ledenlijst op www.VSRnl.nl, kunnen zich verder verdiepen in veilig werken bij diverse standhouders op de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem, aanstaande dinsdag 10 februari tot en met donderdag 12 februari.

VSR
Paul Ammerlaan
www.VSRnl.nl

Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem 2015

Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem 2015 – Hét platform voor de complete tuinbouwsector

Van dinsdag 10 februari tot en met donderdag 12 februari 2015 staan wij op Tuinbouw Relatiedagen in Evenementenhal Gorinchem. Komt u ook langs voor een kop koffie?

Wij ontvangen u graag op onze stand. Om het u makkelijk te maken kunt u hier alvast de beursplattegrond bekijken. U vindt ons op stand 124 Vergeet u niet om vooraf te registreren?

Heel graag tot ziens op Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem 2015!

Banner 03.2 TBR